TES 1600 İzolasyon Test Aleti

2000MΩ / 1000V, 200MΩ/ 500V, 200MΩ / 250V
AC gerilim: 600V

MEG Ohms(±3%rdg±3dgts): 200MΩ / 250V 200MΩ/ 500V 200MΩ / 1000V

Ohms: 200Ω

3 dakikalık güç kitleme (otomatik kapama)
otomatik sıfırlama, bilgi tutma fonksiyonu, sesli ikaz 1mA test akımı